General Information


Nordiske statsborgere til Japan kan opnå visum ved ankomst, det er ikke nødvendigt at søge visum inden afrejse. Det er et krav at pas er gyldigt i mindst seks måneder efter sidste udrejse.

For yderligere information kontakt venligst den pågældende ambassade direkte.

Vær opmærksom på, at personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den japanske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

 1. Send følgende dokumenter

  Japan Legalization Ansøgning

  Haag konventionen

  • Japaner medlem af Haag-konventionen hvilket forenkler processen når det kommer til legalisering af dokumenter. Formålet med konventionen er at fjerne kravet om diplomatiske eller konsulære legaliseringer af dokumenter. For at få et dokument godkendt i et land som er medlem af Haag-konventionen skal der anvendes et apostille stempel.

  Krav

  • Alle documenter skal stemples a Udenrigsministeriet.
  • Nogen dokumenter skal attesteres af en notar før Udenrigsministeriet kan godkende dokumenterne.