Garantibrev

Ambassaderne har strenge krav til indholdet i garantibrevet. Selvom brevet er blevet accepteret én gang, betyder det ikke nødvendigvis, at det vil blive det næste gang, du søger.

Hvis du ikke bruger Visumservices skabelon for garantibrevet, er det vanskeligt at forudsige, om brevet vil blive godkendt på ambassaden. Visumservice anbefaler derfor alle kunder at bruge vores skabelon, når man skal have udstedt et garantibrev, da denne er testet og perfektioneret over flere år. Dermed sikres det, at den er opdateret i henhold til de krav, som ambassaderne stiller.

Eksempel på garantibrev:

Letter from the danish company. On the company´s letterhead.

Embassy address

[Location and date]

Dear Sir,

We hereby kindly ask you to issue a [type of visa] for [name], [nationality], bearer of passport number: [number], issued by [authority] on [date of issue], expiring on [date of expiry].

[name] who is employed by [company] in [city] since [date of employment] with the position of [position] will require [duration of visa – must be the same as in letter of invitation] with [number of entries – must be the same as in letter of invitation].

During his/hers stay in [country of destination], [name] will attend business contacts with [country of destination company/client], who has the following contact information: [Contact information, contact person and address of Indian Company]

[Guaranteeing company] in [employers country] takes full responsibility economically and otherwise for [name] during his stay in [country of destination].

Sincerely,

Company Seal.

[signature]


[name]

[position]

Bemærkninger:

  • Man kan ikke udstede sit eget garantibrev. Hvis en direktør rejser, må vicedirektøren, formanden e.l. signere
  • Dette brev er tilpasset forretningsvisum, men nogle typer visum kan kræve et andet indhold i brevet. Kontakt Visumservice, hvis du er i tvivl om noget